Yeni Ürün ve Kampanyalar Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerimin İşlenmesine ilişkin pazarlama iznine onay vermeme hakkına sahip olduğumu biliyorum. Pazarlama iznimi istediğim zaman geri alabileceğimi ve en geç 3 gün içerisinde sistemde değişiklik yapılabileceğini kabul ediyorum.

Gross Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti (Şirket) tarafından yeni ve farklı sigorta, hayat ve emeklilik ürünleri ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Şirket ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve e-mail aracılığı ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu bilgilerin Şirket tarafından, www.tamamliyo.com’da yer alan "Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni" uyarınca işlenmesine, Sözleşmesel iş ortakları ve grup şirketleri ile paylaşmasına Ve projeler/sözleşmeler kapsamına göre sözleşmesel iş ortakları ve iştiraklerince kullanılmasına ve şahsımla iletişime geçilmesine açıkca rıza gösteriyorum.

Site işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelifi suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü ürün pazarlama işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki-manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı-paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği, ayrıca, bu kişisel bilgilerimin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramam halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almak ve taleplerde bulunmak üzere Sitenizde belirtilen iletişim kanallarından Veri Sorumlusu Şirket’le ilgili kanuna uygun olarak başvurabileceğim ve Şirketinizce kanunen uygun işlemin yapılacağı, hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım herhalükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her sigortacılık bireysel emeklilik ve hayat ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla işlem ve uygulamaları için kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onayım vardır.

WhatsApp Destek Hattı
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle iletişime Geçin
Müsait olan müşteri hizmetlerimiz
Tamamliyo Destek Hattı
Müsait